Právní upozornění

Majitel

Thierry Nkaoua
Kontakt: contact@audio-market.eu
SIRET: 82097051500012

Hostování

O2SWITCH

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace poskytnuté zákazníky nebudou nikdy použity k jiným účelům než k jejich činnosti na audio-market.eu.
Informace o zákaznících nebudou nikdy poskytnuty žádné třetí straně.

Podmínky služby

Majitel webu není zodpovědný za reklamy

Všechny inzeráty, včetně obrázků, budou po zveřejnění zkontrolovány a v případě potřeby upraveny.

V případě zcela irelevantních nebo pobuřujících inzerátů nebo obrázků bude inzerát smazán a účet majitele inzerátu bude vymazán.

Kupujícím se důrazně doporučuje, aby zkontrolovali každý aspekt inzerátu, požádali prodávajícího, aby provedl WhatsApp visio atd.